Forretningsområde

– Reguleringsplaner

– Kommunaltekniske planer

– Byggeteknisk prosjektering

– Byggeledelse

– Prosjektledelse

– Veger og VA-anlegg

 

EN VIKTIG SAMARBEIDSPARTNER

J.Tufteland AS er en viktig partner til offentlige myndigheter, private eiendomsutviklere, industrieiere og næringslivskunder. Vi ønsker å tilby våre kunder et komplett tilbud rådgivningstjenester for totale prosjekter, og har derfor i tillegg faste samarbeidspartnere blandt arkitekter, VVS- og elektrotekniske rådgivere.

Vårt primære marked er Sunnhordland og Nord-Rogaland, men vi utfører også oppdrag andre steder i Norge og utlandet.

 

Godkjent for ansvarsrett       Sentralt godkjent

J. Tufteland RÅDGIVENDE ENIGINØRER OG ARKITEKTER